Jak rozliczać faktoring

Każda firma, która opiera własną bieżącą działalność na pieniądzach spływających z faktur, powinna sprawdzić z uwagą, co to jest faktoring i pomyśleć nad takim wyjściem w swojej firmie. Faktoring to jedna z sposobów finansowania swojej działalności. Polega on na tym, że wystawioną dla kogoś fakturę przekazuje się do firmy faktoringowej.

Ta opłaca ją w czasie kilku dni, a czasem nawet 24 godzin. Dzięki temu z faktury, która ma dość długi termin płatności, można posiadać środki finansowe w tym samym momencie. Nie powinno się czekać aż odbiorca ją opłaci. Faktoring to rozwiązanie korzystne dla obu stron transakcji. Odbiorca dostaje długi termin spłaty należności, czyli może opłacić fakturę dosłownie po 90 dniach. Zaś wystawiający ją ma środki finansowe znacznie szybciej właśnie z faktoringu. Co istotne, firma faktoringowa, nie podchodzi do swoich klientów tak restrykcyjnie, jak robią to banki. Stąd też faktoring jest korzystniejszy od towarów, które oferują właśnie banki. Po pierwsze środki uzyskane w ramach faktoringu można poświęcić na dowolny cel. Nierzadko środki finansowe z kredytu obrotowego mogą być przeznaczone jedynie na bieżącą działalność a nie chociażby na zus, czy podatek w urzędzie skarbowym lub cło. Faktoring jest dostępny również dla tych firm, które nie mają udokumentowanej historii finansowej. W praktyce znaczy to, że można założyć jednoosobową działalność gospodarczą i zaraz podpisać umowę z firmą faktoringową. Nie ma konieczności posiadania doświadczenia na rynku. To jest jednoznaczne z tym, że faktoringowi będzie podlegać już pierwsza wystawiona faktura. Najpopularniejszy jest faktoring z regresem, czasem nazywany też faktoringiem niepełnym. Jeśli firma decyduje się na pełny faktoring, czyli bez regresu, oddaje również na rzecz firmy faktoringowej ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Pełny faktoring jest droższy i obwarowany bezspornymi zależnościami. O ile chodzi o faktoring z regresem, dostępny jest dla każdego przedsiębiorcy. Wręcz takiego, który dopiero rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i wystawia własne pierwsze faktury.

Więcej: faktoring z regresem.