Badanie gruntu

Struktura geologiczna Polski jest bardzo zróżnicowana. Mamy zarówno na prawdę dużo wyjątkowo stabilnych gruntów nadających się pod budowę wręcz największych i najcięższych obiektów, jak i gruntów mało stabilnych i co ważne, znajdujących się w dużych miastach i w miejscach atrakcyjnych pod kątem tworzenia nowych nieruchomości. Inwestorzy, którzy planują budowę domów mieszkalnych albo innych obiektów muszą na prawdę często spełnić wiele restrykcyjnych zaleceń, a także przedtem wykonać badania stwierdzające, czy grunt nadaje się do tego, aby postawić na nim obiekt o konkretnych parametrach i w danej technologii.

W przypadku niewiadomego stanu gruntu wytwarza się odwierty geotechniczne Łódź. Na terenie Łodzi i okolic takie odwierty są coraz częściej realizowane, gdyż potrzeba wykonania takich odwiertów jest stawiane prawem. Inwestor musi poinformować wydział budownictwa, czy grunt nadaje się pod budowę czy ma wystarczającą stabilność, a struktura ziemi wytrzyma napór tak ciężkiej konstrukcji. Jeżeli już te oczekiwania zostaną spełnione, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. O ile grunt pozostawia wiele do życzenia, będzie należało go wzmocnić wybranymi technikami lub zaistnieje konieczność odstąpienia od dobrego pomysłu tworzenia w konkretnym miejscu i wybrania innej zlokalizowania. W tej chwili buduje się natomiast nawet w najtrudniejszych miejscach, a badanie gruntu daje możliwość stwierdzić, jakie techniki należy zastosować. Badania geologiczne zwiększają całkowity koszt tworzenia, a jeszcze większy staje się w momencie, kiedy trzeba przygotować grunt. Jest jednakże wspaniała strona tej sytuacji, gdyż zwykle takie grunty wymagające przygotowania pod budowę są zwyczajnie tańsze, a więc mimo wyższych wydatków można kupić ziemię po niższej cenie, a ostatecznie inwestycja może się okazać wręcz opłacalna. W szczególności w sytuacji, gdy budowane są obiekty komercyjne, mające w późniejszym czasie zarabiać, na przykład galerie czy apartamentowce. Wówczas badania gruntu są prawie konieczne, bo inwestycja jest zbyt kosztowna, by mogła się skończyć niepowodzeniem.

Warto sprawdzić: geolog łódź