Gdzie zorganizować szkolenie bhp

By zagwarantować pracownikom bezpieczeństwo w czasie wykonywania obowiązków, należy regularnie przeprowadzać szkolenia bhp. Dzięki temu załoga świadoma jest zagrożeń, jakie wynikają z charakteru jej pracy. Co więcej ludzie, którym regularnie uświadamia się, jakie są zagrożenia, czy przeprowadza kurs pierwszej pomocy bardziej ostrożnie podchodzi do wykonywanych obowiązków.

Najczęściej przyczyną wypadków w pracy jest czynnik ludzki, a zatem to pracownicy przez swoje zachowanie powodują najwięcej wypadków. W większych firmach powinny funkcjonować komórki, czy działy, które będą zajmować się analizą tego typu przypadków i opracowywać procedury zaradcze. Dla osób, które zajmują się w firmach przepisami bezpieczeństwa organizowane są specjalne szkolenia. Dowiadują się na nich, czym jest błyskawiczna ocena ryzyka zawodowego oraz jak powinna wyglądać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Wypadki w pracy nie tylko i wyłącznie negatywnie wpływają na to, w jaki sposób ludzie pracują, ale mogą także powodować straty finansowe pracodawcy. Może zdarzyć się tak, że z powodu wypadku część linii produkcyjnej będzie wyłączona z użytku do czasu zakończenia postępowania. Brak sposobów przeniesienia produkcji w inne miejsce skutkuje jej zatrzymaniem. Straty finansowe mogą wynikać też z tego, że pracownik po wypadku będzie miał dłuższą nieobecność. Całkiem prawdopodobne, że w jego miejsce trzeba będzie tymczasowo kogoś zatrudnić, dodatkowo przeszkolić. A przy tym pracodawca naraża się na ryzyko procesu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy sam doprowadził do zaniedbania. Dlatego istotne jest, aby w firmie była osoba lub jednostka odpowiedzialna za to, ażeby ryzyko wypadku było zminimalizowane. To umożliwi uniknąć wielu kosztów zarówno dla firmy jak i pracownika, który ulegnie wypadkowi.

Więcej informacji: bhp zgierz.