Jak uzyskać pozwolenie na pobyt cudzoziemca w Polsce?

W ostatnich latach coraz więcej cudzoziemców pracuje na terenie Polski. Należy pamiętać, że legalizacja pobytu oraz pracy wymaga załatwienia formalności oficjalnych, co wiąże się ze znajomością przepisów. Jednakże wiele ludzi przybywających do Polski z zagranicy nie orientuje się w bieżących przepisach i ma duże trudności, aby sformalizować swój pobyt na terenie Polski.

W takich przypadkach warto korzystać z usług profesjonalnych firm, które specjalizują się w uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt a także pracę cudzoziemców.
Legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Polski – co należy mieć świadomość tego?
Przede wszystkim powinno się podkreślić, że firmy zajmujące się kompleksową a także fachową obsługą cudzoziemców znacząco przyspieszają uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt. W takich firmach zatrudnieni są pracownicy, którzy doskonale wiedzą, jak przejść wszystkie procedury formalne i urzędowe, ażeby pozyskać wszystkie odpowiednie dokumenty. A jednym z zasadniczych dokumentów, które powinien mieć obcokrajowiec, jest karta pobytu. Jest to dokument wydawany na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy albo stały. W przypadku pobytu stałego karta wydawana jest na aż dziesięć lat. Warto też dodać, że jest to dokument stanowiący o tożsamości danej osoby, jak również dokument podróżny, który daje możliwość cudzoziemcowi swobodne poruszanie się po państwach należących do strefy Schengen. Należy także pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest wyłącznie w oparciu o stwierdzenie, które jest w prawidłowy sposób udokumentowane. Najczęściej do wniosku dołączana jest umowa z pracodawcą, co jest respektowane przez urzędy i wiąże się z pozytywną decyzją. Z usług firm, które zajmują się obsługą cudzoziemców, bardzo często korzystają też pracodawcy, którzy zamierzają sprowadzić z za granic pracowników do swojej firmy. Dzięki skorzystaniu z fachowych usług w szybki a także sprawny sposób uzyskują niezbędne dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce cudzoziemców. Warto być świadomym, że wyłącznie takie dokumenty zezwalają na legalną pracę na terenie Polski. Jest to zatem rozwiązanie komfortowe, które pozwala uniknąć wizyt w różnych urzędach. Nie jest więc zaskoczeniem, że znaczenie tej usługi ciągle rośnie i korzysta z niej zdecydowanie coraz więcej osób.

Polecamy: czasowy pobyt.