książki które warto przeczytać >> literatura religijna >> Adam Szustak >> Straszna książka

Adam Szustak 

Straszna książka

Rok wydania: 2018

wydawnictwo Rafael

Książki które warto przeczytać

Szustak Adam  

Najnowsza książka popularnego duszpasterza, dominikanina, twórcy kanału Langusta na Palmie – ojca Adama Szustaka jest próbą dotarcia do Prawdy, która potrafi zmienić ludzkie serca. Do współpracy dominikanin zaprasza po raz pierwszy wspaniałego biblistę, ks. Marcina Kowalskiego. Ich dialogi i polemika na temat spraw ostatecznych nie pozwoli Ci oderwać się od lektury. Każdego dnia będziesz chciał powracać do źródła, które pomaga wytrwać w walce o życie.

Nawiązując do Pisma Świętego, biblijnych przekazów proroków oraz Apokalipsy św. Jana, Autorzy przeprowadzają czytelnika przez wydarzenia końca czasów. Pan Bóg nie jest złośliwy. On czeka na moment, kiedy wszystkich zabierze do Siebie. Wówczas da nam wieczne szczęście z Nim.

Sens ziemskiego życia, starań i cierpienia poznamy dopiero po śmierci. Co mówi o książce ojciec Adam Szustak? Straszna książka objaśnia Boże słowo, które dotyczy końca świata. Jedyne, czego możemy być pewni to to, że po tym życiu przejdziemy do nowej i innej rzeczywistości. Wówczas wejdziemy w Miłość. Bóg jest Miłością to główny przekaz płynący ze Strasznej Książki. Jeśli jeszcze mamy wątpliwości to ta książka z pewnością je rozwieje.

W Strasznej książce ojciec Szustak i ksiądz Marcin jednogłośnie twierdzą, że ich podstawowe zadanie to: odkodowanie najpiękniejszych proroctw oraz tekstów mówiących o sądzie i końcu świata oraz rozwijającej się przed oczyma każdego z nas historii zbawienia.